Jak będzie wyglądała sprzedaż ofert turystycznych za 5, 10 lat?

Jaka jest przyszłość agencji turystycznych? Z perspektywy ostatnich kilkunastu lat, można dzisiaj stwierdzić, że rozwój sprzedaży usług turystycznych w internecie (określany także jako eTravel) odbywa się w takim samym tempie i kierunku jak sprzedaż tradycyjnych produktów i usług. Zarówno tradycyjne sklepy, jaki i tradycyjne agencje...

384

Jaka jest przyszłość agencji turystycznych?

Z perspektywy ostatnich kilkunastu lat, można dzisiaj stwierdzić, że rozwój sprzedaży usług turystycznych w internecie (określany także jako eTravel) odbywa się w takim samym tempie i kierunku jak sprzedaż tradycyjnych produktów i usług. Zarówno tradycyjne sklepy, jaki i tradycyjne agencje turystyczne, tworzą własne witryny internetowe umożliwiające sprzedaż online. Samo zaś wykorzystywanie internetu jako narzędzia wspierającego komunikację z potencjalnym klientem, ma miejsce niemal od początku popularyzacji internetu w społeczeństwie.

Wychodząc z powyższego założenia podobieństw, warto zapoznać się najnowszymi badaniami nt. przyszłości sklepów tradycyjnych sklepów (a zatem i agencji turystycznych) po to by sprawdzić w jakim kierunku zmierza sprzedaż online i znaleźć odpowiedź czy tradycyjne agencje turystyczne będą potrzebne na rynku za 5, 10 lat?

Sprzedaż oferty turystycznej za 5, 10 lat

Wspomniany raport, którego streszczenie można znaleźć tutaj, przedstawia kilka ciekawych wniosków, ważnych również z punktu widzenia sprzedaży usług turystycznych online.

Poniżej najciekawsze:
1. znaczna część potencjalnych klientów deklaruje fizyczne odwiedzanie tradycyjnych punktów sprzedaży

 

2. dodatkowa korzyść ( np. jakiś bonus, prezent) będzie czynnikiem najważniejszym decydującym o fizycznej wizycie w salonie

3. Internet, w tym narzędzia online, będzie podstawowym kanałem komunikacji z biurem podróży


Najważniejszy wniosek przedstawiony przez autorów badania, przedstawia się następująco:
Podsumowując wyniki powyższych badań, w niedalekiej przyszłości można spodziewać się zmiany tradycyjnej roli sklepów stacjonarnych na centra relacji, w których klient będzie mógł zapoznać się z produktem bezpośrednio, zasięgając jednocześnie opinii konsultanta sprzedaży. Te nowe role – sklepów i sprzedawców – będą wspierały technologie, w tym rozwiązania mobilne, będące pomostem pomiędzy handlem tradycyjnym a internetowym.

Więcej o tych zagadnieniach: